TIN SỰ KIỆN VỀ CUỘC THI Ho Chi Minh City MARATHON 2019