THÔNG TIN CUỘC THI HCMC MARATHON 2019

Xem thêm CUỐN THÔNG TIN CUỘC THI – RACE GUIDE để có những cập nhật mới nhất về Đường chạy, Lịch trình cuộc thi, Quy định & Điều lệ và nhiều thông tin cần thiết khác dành cho vận động viên khi tham dự Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2019 tài trợ chính bởi Taiwan Excellence. Race guide sẽ được cập nhật 1 tuần trước ngày chạy chính thức 13/01/2019