GIẢI THƯỞNG HCMC MARATHON 2019

- Tất cả vận động viên hoàn tất cự ly marathon và bán marathon sẽ nhận được huy chương và áo hoàn thành cự ly.
- 03 vận động viên dẫn đầu cuộc chạy Marathon, bán Marathon và 10KM sẽ được nhận giải thưởng sau cho cả Nam lẫn Nữ.

 

VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

THỨ HẠNG

GIẢI THƯỞNG
1st 20,000,000
1 Cúp
2nd 12,000,000
1 Cúp
3rd 6,000,000
1 Cúp
4th 4,000,000
5th 2,000,000

VẬN ĐỘNG VIÊN PHONG TRÀO

THỨ HẠNG

GIẢI THƯỞNG
1st 8,000,000
1 Cúp
2nd 6,000,000
1 Cúp
3rd 4,000,000
1 Cúp

VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

THỨ HẠNG

GIẢI THƯỞNG
1st 6,000,000
1 Cúp
2nd 4,000,000
1 Cúp
3rd 3,000,000
1 Cúp

VẬN ĐỘNG VIÊN PHONG TRÀO

THỨ HẠNG

GIẢI THƯỞNG
1st 6,000,000
1 Cúp
2nd 4,000,000
1 Cúp
3rd 3,000,000
1 Cúp

VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

THỨ HẠNG

GIẢI THƯỞNG
1st 4,000,000
1 Cúp
2nd 3,000,000
1 Cúp
3rd 2,000,000
1 Cúp

VẬN ĐỘNG VIÊN PHONG TRÀO

THỨ HẠNG

GIẢI THƯỞNG
1st 4,000,000
1 Cúp
2nd 3,000,000
1 Cúp
3rd 2,000,000
1 Cúp

Sẽ sớm được cập nhật

KIDS DASH

- Thông tin đang cập nhật.