THỜI GIAN CUT OFF HCMC MARATHON 2019

CÁC MỐC CUT-OFF TIMES:

 

THỜI GIAN

SỰ KIỆN
4:30am Xuất phát – Cự ly 42KM
4:40am Xuất phát – Cự ly 21KM
6:00am Xuất phát – Cự ly 10KM
7:30am Xuất phát – Cự ly 5KM
8:30am Đóng đường chạy 10KM
8:40am Đóng đường chạy 21KM
9:00am Đóng đường chạy 5KM
11:30am Đóng đường chạy 42KM

Thông tin vẫn có thể được thay đổi bởi ban tổ chức.

 

BỘ KIT BAO GỒM

42KM 21KM 10KM 5KM
BIB (Chip Tag)
Race Guide
Áo hoàn thành cự ly*
Huy chương*
BIB (Chip Tag)
Race Guide
Áo hoàn thành cự ly*
Huy chương*
BIB (Chip Tag)
Race Guide
Áo chạy*
Huy chương*
BIB (No Chip Tag)
Race Guide
Áo chạy 5KM

* Huy chương và áo finisher sẽ chỉ được trao khi vận động viên hoàn tất đường chạy trong khoảng thời gian quy định với 2 mốc cut-off time dành cho các cự ly 21KM và 42KM.
* Đối với vận động viên 10km: Huy chương sẽ được trao cho vận động viên hoàn thành đường chạy trong mốc cut-off time.
* Đối với người tham gia cự ly 5KM sẽ được trao giấy chứng nhận khi hoàn thanh đường chạy.