NHÀ TÀI TRỢ HCMC MARATHON 2018 POWERED BY TAIWAN EXCELLENCE

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Đơn vị tổ chức

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ CHÍNH

Đơn vị tài trợ chính

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ VÀNG

Đơn vị tài trợ vàng

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ BẠC

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ BẠC

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ ĐỒNG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ ĐỒNG

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM

Đối tác bảo hiểm

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ ĐỊA ĐIỂM

TÀI TRỢ KIDS' DASH

TÀI TRỢ KIDS' DASH

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

Web thể thao Đối tác truyền thông Đối tác truyền thông

ĐỐI TÁC

Hoàn mỹ Đối tác Grab Đỗi tác Đỗi tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác