RACE KIT HCMC MARATHON 2018 POWERED BY TAIWAN EXCELLENCE

CÁC MỐC CUT-OFF TIMES:

THỜI GIAN

SỰ KIỆN

4:00 42Km Start
4:10 21Km Start
6:00 10Km Start
7:00 5Km Start
8:00 10Km Cut-off time
8:10 21Km Cut-off time
8:30 5Km Cut-off time
9:30 – 11:00 Award Ceremony
11:00 42Km Cut-off time
11:00 End

Thông tin vẫn có thể được thay đổi bởi ban tổ chức.

* Huy chương sẽ được trao cho vận động viên hoàn tất đường chạy trong khoảng thời gian quy định với 2 mốc cut-off time dành cho các cự ly 21KM và 42KM.
* Đối với vận động viên 10km: Huy chương sẽ được trao cho vận động viên hoàn thành đường chạy.
* Đối với người tham gia cự ly 5KM sẽ được trao giấy chứng nhận khi hoàn thanh đường chạy.

QUYỀN LỢI
Thông tin đang cập nhật.