GIẢI THƯỞNG HCMC MARATHON 2018 POWERED BY TAIWAN EXCELLENCE

- Tất cả vận động viên hoàn tất cự ly marathon và bán marathon sẽ nhận được huy chương và áo hoàn thành cự ly.
- 03 vận động viên dẫn đầu cuộc chạy Marathon, bán Marathon và 10KM sẽ được nhận giải thưởng sau cho cả Nam lẫn Nữ.

VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

1. HẠNG NHẤT (Nam/Nữ)

- 20.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

2. HẠNG NHÌ (Nam/Nữ)

- 12.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

3. HẠNG BA (Nam/Nữ)

- 6.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

VẬN ĐỘNG VIÊN PHONG TRÀO

1. HẠNG NHẤT (Nam/Nữ)

- 8.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

2. HẠNG NHÌ (Nam/Nữ)

- 6.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

3. HẠNG BA (Nam/Nữ)

- 4.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

1. HẠNG NHẤT (Nam/Nữ)

- 6.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

2. GIẢI NHÌ (Nam/Nữ)

- 4.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

3. GIẢI BA (Nam/Nữ)

- 3.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

VẬN ĐỘNG VIÊN PHONG TRÀO

1. HẠNG NHẤT (Nam/Nữ)

- 6.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

2. HẠNG NHÌ (Nam/Nữ)

- 4.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

3. HẠNG BA (Nam/Nữ)

- 3.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

1. HẠNG NHẤT (Nam/Nữ)

- 4.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

2. GIẢI NHÌ (Nam/Nữ)

- 3.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

3. GIẢI BA (Nam/Nữ)

- 2.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

VẬN ĐỘNG VIÊN PHONG TRÀO

1. HẠNG NHẤT (Nam/Nữ)

- 4.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

2. HẠNG NHÌ (Nam/Nữ)

- 3.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)

3. HẠNG BA (Nam/Nữ)

- 2.000.000 VND
- 1 Cúp, 1 huy chương.
- Giải thưởng hiện vật (đang cập nhật)
- 3 phần quà sản phẩm 2XU & Brook.

KIDS DASH

- Thông tin đang cập nhật.