CHÍNH SÁCH BẢO MẬT HCMC MARATHON 2018

1/ Chúng tôi thu thập thông tin của bạn thông qua hình thức nào?
Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký một sự kiện, trả lời khảo sát, tham gia danh sách VIP của chúng tôi hoặc đăng ký online trên trang web của chúng tôi. Khi đăng ký trên trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu nhập: tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ email, số điện thoại hay thông tin thẻ tín dụng. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không phải khai báo tên thật.

2/ Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?
Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng với một trong những mục đích sau:
a. Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn).
b. Để cải thiện trang web của chúng tôi (chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện website của chúng tôi dựa trên những thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn).
c. Để cải thiện dịch vụ khách hàng (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi để có hiệu quả đáp ứng với yêu cầu của bạn cũng như nhu cầu hỗ trợ).
d. Để xử lý các giao dịch.
Thông tin của bạn dưới hình thức riêng tư hay chung, sẽ không bị bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho phép bất kỳ công ty nào khác sử dụng với bất kỳ lý do nào mà không có sự đồng ý của chúng tôi, ngoại trừ dùng cho mục đích cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu.
e. Để quản lý một cuộc thi, ưu đãi, khảo sát, tính năng khác của trang web.
f. Để gửi email định kỳ.
Các địa chỉ email mà bạn cung cấp, có thể được sử dụng để gửi cho bạn các thông tin và cập nhật liên quan đến việc đăng ký của bạn, ngoài việc tiếp nhận thông tin, tin tức của công ty, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v.
Lưu ý: Nếu lúc nào đó bạn muốn hủy đăng ký từ các email được nhận trong tương lai, chúng tôi đều cung cấp chi tiết ở dưới cùng của mỗi email để bạn có thể nhấn nút Huỷ đăng ký.

3/ Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?
Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn nhập, gửi, hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn.
Tất cả thông tin nhạy cảm / thông tin tín dụng cung cấp sẽ được chuyển qua công nghệ Secure Socket Layer (SSL) và sau đó được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của các nhà cung cấp.
Cổng thanh toán của chúng tôi chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền mới có quyền truy cập đặc biệt đến hệ thống, và được yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật thông tin.
Sau giao dịch, thông tin riêng tư của bạn (thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, tài chính, v.v) sẽ không được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

4/ Chúng tôi có được phép tiết lộ thông tin cho tổ chức nào khác?
Chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi, hoặc chuyển giao cho bên ngoài những thông tin cá nhân của bạn. Điều này không áp dụng cho các tổ chức thứ ba đáng tin cậy đã và đang hỗ trợ chúng tôi trong việc điều hành trang web của chúng tôi, hoạt động kinh doanh của chúng tôi, hoặc đã và đang phục vụ bạn, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này là hợp lí và tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trên trang web, hoặc bảo vệ chúng ta hoặc người khác quyền, tài sản, hoặc sự an toàn. Tuy nhiên, những thông tin vãng lai không nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo, hoặc sử dụng với mục đích khác.

5/ Liên kết của tổ chức thứ ba
Thỉnh thoảng, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ của tổ chức thứ ba trên trang web của chúng tôi. Những trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó chúng tôi không có trách nhiệm đối với các nội dung và hoạt động của các trang web liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tìm cách để bảo vệ sự toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web này.

6/ Điều khoản và Điều kiện
Vui lòng truy cập Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi phần thiết lập sử dụng trong trường hợp bạn không được phép, và hạn chế trách nhiệm về việc sử dụng trang web của chúng tôi tại www.hcmcrun.com

7/ Sự đồng ý của bạn
Thông qua việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

8/ Thay đổi chính sách bảo mật
Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi trên trang này.

9/ Liên hệ với chúng tôi
Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.
Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà Harmony, 47-51 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1
Điện thoại: (+84 8) 3 824 1813 – Fax: (+84 8) 3 824 1814
Email: info@pulse.vn